Siter chutite boro masir barite gechi…..

Siter chutite boro masir barite gechi.Barite sudhu masi ,meso ar mastuto dada thake.Dada soddo soddo chakri peyeche.Ar mastuto didir o biye hoye sosur baritei thake.Didir ek chele ar ek meye,dutoi choto.Meso rail companyr boro officer kintu bari ekebare sadharon ar gram bole onader jibonjatrar man khub sadharon.Kono lok dekhle bujhte parbena je ora eto borolok.Ami aj theke ontoto kuri bochor ager kotha bolchi sei somoyei meso gari maintain korto.Meso office jaoar somoy ekdom shaheb kintu বাকি চটি গল্প পড়ুন
Posted in incest

Shoshur ar Bro bow

Malar biye praye du bachor houe elo. Mala choto bela thekei dekhte khoob sundor aar 16 bachor theke tar puro shorire jowani eshe jaote take aro sundor dekhte laglo. Mala ke delhe mone hoto na je Mala ekhono class 10th pore. Schooler uniformer skirt theke tar mota mota aar bhara bhara uru duto dekhe dekhe anek cheleder aand prapto boysher purusher matha ghure jeto. Schoole jakhon Mala Basetball khelto takhon kakhono kakhono Malar skirt ta uthe jeto tar chelera tar pnty dekhte peto. Schoole বাকি চটি গল্প পড়ুন
Posted in Shoshure

Sedin baire theke firtei shunlam….

Sedin baire theke firtei shunlam amake naki Arafat phone korechilo, ki naki joruri dorkar. Ami vablam ki bapar kalkei to dekha holo, azke abar ki joruri dorkar. Ami phone korlam. O bollo ze or borovai naki accident koreche, serokom serious kichu na, kintu pa venge geche. Ekhon Dhanmondir akta clinic e ache. Or baba ma geche desher baire berate, ar oke zete hobe boro bonke niye indiate, ki daktar dekhabe. Azkei sondhay flight. Ekhon or vai porche fande, dekhashona korar keu nai. ? dost, tui বাকি চটি গল্প পড়ুন
Posted in others

Onek shukh pailam

Tokhon versitytay 1st yr pori. Moj masti korar boyos. Barti takar jonno ekta tutioni manage korlam. Satri class eight-er. Basa moghbazar-a ek highrise apartment-a. Or baba bidesh thakey. Family-tey kebol ma ar ekta toruni kajer meye. Ma-ta heavy sexy. Introduce korar prothom dine-e takay dekhe amar dhoner matha-kharap obostha. Age 37-38, but hotath dekhley 25-er besi monay hobeyna. Vora joubon. Uchchota 5'-4". Medium health. Boro dudh ar sexy pasa. Hasi-khusi. Forsha. Ekta blue ronger sari বাকি চটি গল্প পড়ুন
Posted in teacher

Onek anondo korlam

Ei ghatona ta takhon kar jakhon ami 18 bachorer chilam. Takhon schoolo chutee hobar por ami amar koekta bondhur songe roz gymnasium te jetam aar gym jabar kichu din pore theke amar shoreer ta besh bhalo bhabe phute uthte laglo. Amar book aar ghar besh sakto hoye phule uthte laglo. Takhon amake je je dekhto sei ghure ghure koek bar kore dekhto. Emni te amar height tao besh bhalo chilo aar gym jabar theke shoreer tao bhalo hoye jaote mota mutee amake bhalo dekhte lagchilo. Emni te ami ektu বাকি চটি গল্প পড়ুন
Posted in others

Vai & Bone Gopone sex kore

Bondhura... Aamar jibon er sex related kahini gulo apnader dharabahik vabe janate chai.Er aagey aamar prothom kahini "Amar Prothom Guitar Bajano" apnara poresen. Aaj aamar ditiyo kahini "Bhai Boner Prem Kahini" er Prothom Khondo porun.Goponiyota rokkhar jonno protiti choritrer ashol naam poriborton kore dilam. Aamar naam Leon.Aamar Baba shorkari kormokorta aar Ma grihini.Aamra 1 bhai 2 bon.Aami mejo.Aamar boro aamar ek bon achhe.Aamar theke 5 bosorer boro.Naam Liya.Aar aamar chhoto boner বাকি চটি গল্প পড়ুন
Posted in incest, sister/bon

Notun Bow ar …….

Amder biye holo matro 2 din holo. Eta arranged marriage, tai amar bou ke ami age theke chintam na. Any way, she looks good but amar money hoy se ektu beshi shy. Anyway, amar bou ke prothom rate chudte giye khub kosto holo, karon se beshi lajja pay, tarporo take chudlam, ek rate tin bar. Beh tight gud tar, moja pawa jai Soshur barite berate elam tin din por. Soshur bari mane amar soshur ekai thaken. Tar wife mara jabar por se ar biye kore ni, tobey barite 3 jon kajer lok ase, tai ashubhidha বাকি চটি গল্প পড়ুন
Posted in bou/wife

My Family sex Story

Avgvi cwievi GB MíUv †nv‡jv AvR †_‡K AvU eQi Av‡Mi| hLb Avwg Dwbk eQ‡ii wQjvg| GLb Avwg AvuUvk Ges weevwnZ| Avgv‡`i wb‡R‡`i evwo wQj †KvjKvZvq| Avi evwo‡Z Avgiv ‡h KRb _vKZvg Zviv n‡jv evev, gv, Avwg, fvB, wcwm Ges gv‡S gv‡S w`w`| Avgvi wcwm Awdm G KvR K‡i, wK Rvwb wK Kvi‡Y wcwm we‡q K‡iwb, Z‡e wcwm ZL‡bv 32| ZvB PvB‡jB we‡q Ki‡Z cvi‡Zv| hvB †nvK Avmj NUbvq Avmv hvK| Avgv‡`i evwo‡Z PviUv Ni Av‡Q, GKUvq evev-gv †kvq| GKUvq Avwg বাকি চটি গল্প পড়ুন
Posted in incest

Doctor ja kore ta thik na……

Ami kichudin age Amar ek bandobi-k niye Gulshan-er ek daktar-er chambar-e giyechilam.Amar talpet-e batha hochchilo . dakterti recent PG theke Medicine-e FCPS koreche. Young and so much handsum. Daktar saheb amake jiggasha korlo:Daktar: Aponar somoshsha ki ?Ami : Abdominal painDaktar: Kotodin dhore ?Ami: prai dui mas hobeDaktar: Aponar kono decentry ache ?Ami: NaDaktar:Aponi ki beshi jhal khan?Ami: Na.Daktar: Aponi ke married ?Ami: NaDaktar Amake pordar arale chambar bed-e shuite bollo. Ami bed-e বাকি চটি গল্প পড়ুন
Posted in doctor

Moumita bangla club er member…

Moumita bangla club er member mamuder subecchha ! Jai hok mull golpe chole jai! Amar nam javed amar friend ruhul prayie india jayee tar treatment er jonno .tar ekta kidni nosto.asole nosto chilona ! Bangladesher kosai marka doctor der vul treatment-e bechara dhora khaiche.ja hok amio tar shate kolkata jai company dear jonno.dr. Devnath chaterji khub valo lok tar cheler( pijush chettarjy) age 31 sathe ghotona krome amader bonduthto hoe jai ebong tar sathe tader grame berate jai.tader gramer বাকি চটি গল্প পড়ুন
Posted in others